Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Weverpark

Op de rotonde Brabantweg-Weverstraat vinden jaarlijks relatief veel verkeersongevallen plaats. Bij de meeste verkeersongevallen is er sprake van een (brom)fietser die geen voorrang krijgt van een automobilist. Deze onveilige verkeerssituatie leidt al jaren tot veel klachten en vraagt om een structurele oplossing. De werkzaamheden voor de aanleg van een fietstunnel nabij de Weverrotonde, de reconstructie van de Weverstraat en de aanleg van een fietspad en een park achter de Weverflat, worden in 2019 uitgevoerd.

Na een verkeersstudie heeft de gemeenteraad ingestemd met één integraal schetsontwerp, met daarin een fietspad achter de Weverflat en een fietstunnel onder de Weverrotonde. Dit ontwerp wordt uitgevoerd in twee deelprojecten, te beginnen met het fietspad achter de Weverflat. Nadat de uitvoering van het fietspad in het Weverpark in gang is gezet, start de aanleg van de fietstunnel onder de Weverrotonde. Hiermee belemmeren we zo min mogelijk de doorgang van het fietsverkeer tijdens de uitvoering van beide projecten.

  • Inloopavond 16 april 2019

    Om u zo goed mogelijk te informeren organiseert gemeente Gennep in samenwerking met Gebra Infra en Roelofs, die de fietstunnel aanlegt, een inloopavond. Op deze avond zijn medewerkers van deze organisaties aanwezig om vragen te beantwoorden en een inhoudelijke toelichting te geven over beide projecten. U bent van harte welkom.

    Lees meer
  • Aanleg fietspad

    Op maandag 25 maart 2019 startte Gebra Infra BV met de uitvoering voor de aanleg van het fietspad door het Weverpark. De werkzaamheden bestaan uit grondwerkzaamheden, het verleggen van kabels en leidingen, het (her)bestraten van het gebied dat grenst aan de noordzijde van het Weverpark en het aanbrengen van een fietspad vanaf de Kleermakersgroes naar de Brabantweg. Waar nodig worden passende (verkeers)maatregelen getroffen om de overlast te beperken. Omwonenden en omliggende bedrijven worden hierover door de aannemer geïnformeerd.  

    Lees meer