Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Weverpark

Op de rotonde Brabantweg-Weverstraat vinden jaarlijks relatief veel verkeersongevallen plaats. Bij de meeste verkeersongevallen is er sprake van een (brom)fietser die geen voorrang krijgt van een automobilist. Deze onveilige verkeerssituatie leidt al jaren tot veel klachten en vraagt om een structurele oplossing. De werkzaamheden voor de aanleg van een fietstunnel nabij de Weverrotonde, de reconstructie van de Weverstraat en de aanleg van een fietspad en een park achter de Weverflat, worden in 2019 uitgevoerd.

Na een verkeersstudie heeft de gemeenteraad ingestemd met één integraal schetsontwerp, met daarin een fietspad achter de Weverflat en een fietstunnel onder de Weverrotonde. Dit ontwerp wordt uitgevoerd in twee deelprojecten, te beginnen met het fietspad achter de Weverflat. Nadat de uitvoering van het fietspad in het Weverpark in gang is gezet, start de aanleg van de fietstunnel onder de Weverrotonde. Hiermee belemmeren we zo min mogelijk de doorgang van het fietsverkeer tijdens de uitvoering van beide projecten.

 • Inloopavond 16 april 2019

  Om u zo goed mogelijk te informeren organiseert gemeente Gennep in samenwerking met Gebra Infra en Roelofs, die de fietstunnel aanlegt, een inloopavond. Op deze avond zijn medewerkers van deze organisaties aanwezig om vragen te beantwoorden en een inhoudelijke toelichting te geven over beide projecten. U bent van harte welkom.

  Lees meer
 • Aanleg fietspad

  Op maandag 25 maart 2019 startte Gebra Infra BV met de uitvoering voor de aanleg van het fietspad door het Weverpark. De werkzaamheden bestaan uit grondwerkzaamheden, het verleggen van kabels en leidingen, het (her)bestraten van het gebied dat grenst aan de noordzijde van het Weverpark en het aanbrengen van een fietspad vanaf de Kleermakersgroes naar de Brabantweg. Waar nodig worden passende (verkeers)maatregelen getroffen om de overlast te beperken. Omwonenden en omliggende bedrijven worden hierover door de aannemer geïnformeerd.  

  Lees meer
 • Voorlopig ontwerp Weverpark

  Het schetsontwerp voor het fietspad is in 2018 uitgewerkt in een landschapsontwerp, om het gebied achter de Weverflat een parkachtige inrichting te geven. Tegelijkertijd wordt voldaan aan de voorwaarden, zoals die eerder zijn opgesteld. Hieronder een beknopte samenvatting:

  • Het realiseren van een breed en comfortabel fietspad;
  • Het splitsen van het fietspad in twee richtingen (Leerlooiersgroes en Brugstraat);
  • Het samenvoegen van twee aansluitingen (Houthakkersgroes en uitgang Weverflat) tot één verkeersveilig vormgegeven kruispunt met de Weverstraat - Brugstraat en de Burgemeester Woltersstraat;
  • Het verplaatsen van de opstelplaats voor de schoolgaande fietsers;
  • Het realiseren van voldoende parkeervoorzieningen in de nabijheid van Fitland;
  • Het beschikbaar houden van de resterende groene gebieden voor burgerinitiatieven uit de wijk.

  Via het pdf-bestand onderaan deze pagina kunt u kennis nemen van een eerste landschapsontwerp, dat samen met omwonenden en belanghebbenden (werkgroep Weverpark) in 2018 tot stand is gekomen. Het gaat hier nadrukkelijk om een voorlopige versie, waarin uiteraard nog wijzigingen kunnen optreden. Aan deze schets kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

  Lees meer