Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Gedragscode

Collegeleden moeten handelen in het belang van de burger in combinatie met het belang van de gemeente. Zij hebben een voorbeeldfunctie.

De gedragsregels waar de raad zich aan moet houden, zijn vastgelegd in de gedragscode. Aan bod komen onderwerpen als onafhankelijkheid, openheid, integriteit, zorgvuldigheid, belangenverstrengeling, nevenfuncties en declaraties.