Gedragscode

Collegeleden moeten handelen in het belang van de burger in combinatie met het belang van de gemeente. Zij hebben een voorbeeldfunctie.

De gedragsregels waar de raad zich aan moet houden, zijn vastgelegd in de gedragscode. Aan bod komen onderwerpen als onafhankelijkheid, openheid, integriteit, zorgvuldigheid, belangenverstrengeling, nevenfuncties en declaraties.