Voorzieningenplannen

De samenleving verandert. Dat heeft allerlei oorzaken. Denk aan de vergrijzing, krimp van de bevolking, nieuwe behoeften en leefstijlen. Dit kan gevolgen hebben voor de (maatschappelijke) voorzieningen in onze dorpen en wijken. Sluit het bestaande aanbod nog wel aan op de vraag? Wat is er in de toekomst nog mogelijk? Graag buigen we ons samen met inwoners, verenigingen en andere belangstellenden over de toekomst van de voorzieningen in onze gemeente.

Voorzieningenplan

De bedoeling is dat er voor elke kern een voorzieningenplan komt. In zo’n plan brengen we de bestaande én gewenste (maatschappelijke) voorzieningen voor de komende tien jaar in beeld. Inwoners krijgen een grote rol bij het opstellen van de plannen. Het gaat immers om hún leefomgeving. Spirato, steunpunt voor gemeenschapsaccommodaties in Limburg, ondersteunt bij het maken van de plannen.