Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Verkeersmaatregelen Zwarteweg Milsbeek

Door het nemen van een aantal maatregelen aan de Zwarteweg vergroten we de verkeersveiligheid in Milsbeek.

Ook de aanleg van de Verbindingsweg draagt hieraan bij.

Waarom doen we dit?

De Zwarteweg in Milsbeek wordt onder meer gebruikt voor zwaar wegverkeer. Dat kan leiden tot verkeersonveilige situaties. Daarom nemen we aan de Zwarteweg binnen en buiten de bebouwde kom maatregelen om de leefbaarheid en veiligheid te verhogen.

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden op de Zwarteweg in Milsbeek buiten de bebouwde kom bestaan uit het aanbrengen van een aantal verkeersplateaus (drempels), een rijbaansplitsing ter hoogte van het sportpark en de inrichting van de rijbaan van 80 km/u naar 60 km/u.

Binnen de bebouwde kom wordt ter hoogte van het voet- en fietspad Ringeloor een fietssluis aangebracht.

Wat is de planning?

De werkzaamheden vinden plaats van week 48 t/m week 51 2020. Vanaf vrijdag 27 november 7.00 uur t/m donderdag 10 december* 17.00 uur zal de rijbaan buiten de bebouwde kom volledig afgesloten zijn voor verkeer (behalve voor fietsers, aanwonenden en hulpdiensten). Deze afsluiting is vanaf de komgrens tot restaurant De Diepen.
*De werkzaamheden waren oorspronkelijk gepland tot en met woensdag 9 december. De werkzaamheden duren een dag langer wegens de weersomstandigheden.

Tijdens de afsluiting wordt een omleiding ingesteld. Na deze afsluiting is er nog zo'n 2 weken wat verkeershinder voor het afronden van de werkzaamheden.

De maatregelen uitgelegd

In onderstaand filmpje* worden de maatregelen aan de Zwarteweg uitgelegd. 

*In het filmpje spreken we over een afsluiting van 2 dagen. Helaas is bij voorbereiding van de verkeersmaatregelen gebleken dat dit omwille van de veiligheid niet haalbaar is. Het huidige profiel van de rijbaan en fietspaden is te smal om verkeer het werkvak veilig te laten passeren én de werkzaamheden veilig uit te voeren. Daarom is gekozen voor een langere periode van afsluiting. We begrijpen dat dit voor de omgeving een vervelende situatie is. Echter, de veiligheid van de weggebruikers en werknemers staat voorop.

Meer informatie

Aanwonenden van de Zwarteweg buiten de bebouwde kom worden geïnformeerd over de afsluiting via een bewonersbrief.

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen aan de Zwarteweg kunt u contact opnemen met projectleider Kasper Bruijsten via het telefoonnummer (0485) 49 41 41 of het e-mailadres gemeente@gennep.nl.