Reconstructie Prinses Margrietstraat, Roggestraat, Steendalerstraat en Groene Kruisstraat

De reconstructie van deze straten is al langere tijd in voorbereiding. Een jaar geleden is de laatste informatieavond hierover geweest. In de tussentijd hebben wij de concepttekeningen voor de reconstructie van deze straten verder uitgewerkt. Deze vindt u onderaan deze webpagina. Tijdens de inloopavond op 17 april 2019 is hierop een inhoudelijke toelichting gegeven en werden vragen beantwoord.

Reconstructie

De reconstructie richt zich op drie punten, die hieronder kort worden toegelicht:

1. Verkeersveiligheid

De Prinses Margrietstraat, Roggestraat, Steendalerstraat en Groene Kruisstraat maken momenteel nog geen onderdeel uit van een 30km-zone. Om de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk te vergroten, worden maatregelen getroffen om een maximale snelheid van 30 km/u af te dwingen.

2. waterhuishouding

Uit het rioleringsonderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de riolering in de hierboven genoemde straten verslechterd is, waardoor problemen kunnen ontstaan. Daarnaast is deze locatie gevoelig voor wateroverlast bij hevige neerslag. Daarom wordt in de tweede helft van 2019 het rioleringssysteem vervangen en o.a. het regenwater en vuilwater gescheiden.

3. Parkeermogelijkheden

Het aantal parkeerplaatsen binnen het gebied zal worden uitgebreid.