Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

N271 (Provinciale Rijksweg tussen Gennep en Heijen)

Sinds februari 2016 stonden er op de Provinciale Rijksweg N271 tussen Gennep en Heijen metalen barriers tussen de rijbanen. Deze waren geplaatst naar aanleiding van een ongeval, om het landbouwverkeer te scheiden van het overige verkeer. Er is gezocht naar een veilige oplossing, zodat het landbouwverkeer ook niet door de kernen Gennep en Heijen rijdt. Na zes maanden monitoren van het verkeer is gebleken dat veel automobilisten zich onveilig voelden bij deze situatie. Daarom is wegbeheerder Provincie Limburg - in nauw overleg met  gemeente Gennep - op zoek gegaan naar een betere oplossing.

Definitieve herinrichting

De definitieve herinrichting van de N271 is inmiddels gestart. Er worden verschillende maatregelen genomen om de N271 veiliger te maken.

Geen landbouwstroken meer

De huidige landbouwstroken worden weggehaald en de weg krijgt weer 2 keer 2 rijstroken met een maximumsnelheid van 80 km/u. Het landbouwverkeer rijdt straks dus weer tussen het overige verkeer. Om de verkeersveiligheid te waarborgen, komt er een waarschuwingssysteem. Dit systeem waarschuwt automobilisten als er een langzaam voertuig op de rechterweghelft rijdt.

Vervanging verkeerslichten

De ouderwetse verkeerslichten op de N271 worden vervangen door hypermoderne, slimme verkeerslichten, die zorgen voor een optimale doorstroom van het verkeer.

Stil asfalt

Op delen waar de geluidsnorm werd overschreden, komt stil asfalt, dat het geluid van rijdende voertuigen absorbeert. Hierdoor is het verkeer in de omgeving minder goed te horen.

Veilige bochten

De huidige toe- en afritten van de N271 ter hoogte van de Brabantweg bevatten behoorlijk scherpe bochten, die kunnen leiden tot verkeersonveilige situaties. Daarom worden ze aangepast.

Naar verwachting worden de werkzaamheden eind 2020 afgerond. Op de website van de Provincie Limburg is meer informatie te vinden over de uitvoering van het project. Daar kunt u ook terecht met vragen.

Maatregelen tijdens het groot onderhoud

De N271 blijft tijdens het grootste deel van de werkzaamheden gewoon in gebruik voor verkeer. Hoe dit er precies uitziet, wordt in onderstaand filmpje van aannemer Heijmans uitgelegd.