Verkeersprojecten

Hieronder vindt u geplande en lopende (langdurige) verkeers- en vervoersprojecten met betrekking op de gemeente Gennep.

 • Fietstunnel Weverrotonde

  Op de rotonde Brabantweg-Weverstraat vinden jaarlijks relatief veel verkeersongevallen plaats. Bij de meeste verkeersongevallen is er sprake van een (brom)fietser die geen voorrang krijgt van een automobilist. Deze onveilige verkeerssituatie leidt al jaren tot veel klachten en vraagt om een structurele oplossing. De werkzaamheden voor de aanleg van een fietstunnel nabij de Weverrotonde en de reconstructie van de Weverstraat worden in 2019 uitgevoerd.

  Lees meer

 • N271 (Provinciale Rijksweg tussen Gennep en Heijen)

  De Provincie Limburg is bezig met de voorbereidingen voor het ombouwen van een aantal aansluitingen tot rotondes en het terugbrengen van de snelheid naar 80 km/h op de N271 ter hoogte van Gennep. Sinds februari 2016 stonden er op de Provinciale Rijksweg N271 tussen Gennep en Heijen metalen barriers tussen de rijbanen. Deze waren geplaatst naar aanleiding van een ongeval, om het landbouwverkeer te scheiden van het overige verkeer. Er is gezocht naar een veilige oplossing, zodat het landbouwverkeer ook niet door de kernen Gennep en Heijen rijdt. Na zes maanden monitoren van het verkeer is gebleken dat veel automobilisten zich onveilig voelen bij deze situatie. Daarom heeft wegbeheerder Provincie Limburg - in nauw overleg met  gemeente Gennep - de barriers vervangen voor zogenaamde 'broodjes', een tijdelijke maatregel tot de definitieve herinrichting, die gepland staat voor 2018.

  Lees meer
 • Verkeersstudie Weverrotonde

  Op de Weverrotonde (Brabantweg – Weverstraat) gebeuren relatief veel verkeersongevallen, ondanks de maatregelen in de afgelopen jaren. De gemeenteraad diende daarom in 2014 een motie in om hier de verkeerssituatie te verbeteren.

  Lees meer
Archief