Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten

Heeft u door de coronamaatregelen minder inkomen? En kunt u hierdoor uw noodzakelijke (woon)kosten niet meer betalen? Kijk dan eerst of u recht heeft op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van het UWV op uw WW-uitkering. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog steeds te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan heeft u misschien recht op tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (TONK), zoals huur, hypotheek, gas, water en licht.

Let op: bent u om andere redenen dan corona in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor de TONK-uitkering.

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • U heeft op dit moment veel minder inkomen dan voor de coronacrisis.
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming als de kosten waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd lager zijn dan € 100,- over de gehele looptijd.
 • Kunt u gebruik maken van een voorliggende voorziening (zoals bijvoorbeeld een woonkostentoeslag)? Dan komt u niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.
 • Is uw inkomen hoger dan 150% van de bijstandsnorm die voor u geldt? Dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. Dat noemen we draagkracht. Uw draagkracht wordt in mindering gebracht op een eventuele tegemoetkoming. De tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) is geen inkomen.

U wilt een TONK-uitkering aanvragen:

Wat moet u doen?

 1. U vult alle vragen naar waarheid in. U verklaart dat u door de coronacrisis veel minder inkomsten heeft en daardoor uw noodzakelijke kosten, zoals de vaste woonlasten, niet kunt betalen.
   
 2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in:
  - Identiteitsbewijs van uzelf en uw eventuele partner. Dit mag geen rijbewijs zijn.
  - Inkomens- of uitkeringsspecificatie van uw gezinsinkomen van januari 2020.
  - Inkomens- of uitkeringsspecificatie van uw gezinsinkomen van januari 2021.
  - Laatste afschrift van uw privé bankrekening, waarop de TONK-uitkering overgemaakt kan worden.
  - Bankafschriften van alle betaal-spaarrekeningen in uw bezit over de maand januari 2021
  - Bewijsstukken van de afgelopen 3 maanden, zoals een bankafschrift, waaruit de hoogte van uw noodzakelijke kosten blijkt waarvoor u de TONK-uitkering aanvraagt
   
 3. U ondertekent het aanvraagformulier met uw DigiD.
  Heeft u een partner*? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.
  *U bent partners als u:
  - getrouwd of geregistreerd partners bent; of
  - op hetzelfde adres woont en:
  - samen een huishouden heeft;
  - ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  - samen een kind heeft;
  - u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of- ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wanneer ontvangt u een reactie op uw aanvraag?

De gemeente beoordeelt uw aanvraag binnen 4 weken. Voorwaarde is wel dat we dan alle gevraagde bijlagen ontvangen.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan bij tijdens de aanvraag, maar ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u het juiste bedrag aan uitkering heeft ontvangen.

Blijkt bij controle dat u teveel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.

Hoe kunt u TONK aanvragen?

Een aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u tot 1 oktober 2021 indienen op deze webpagina. U kunt de TONK-uitkering aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Vraag hier uw TONK-uitkering aan

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Rijksoverheid.