Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Subsidieregelingen

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van (vrijwilligers)organisaties en individuele bewoners. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. De basis staat beschreven in de Algemene subsidieverordening Gennep. Bovendien zijn er uiteenlopende financierings- en subsidiemogelijkheden die worden aangeboden door de provincie Limburg en het Rijk.

Stimulering Maatschappelijke Participatie

Voor initiatieven die het contact tussen inwoners vergroten en ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de Gennepse samenleving.

Link

Ondersteuning Werkzoekenden en Minima

Voor het ondersteunen van werkzoekenden en minima bij de verbetering van het netwerk en de zelfredzaamheid.

Link

Kunst en Cultuurhistorie

Fonds voor kunst en het zichtbaar en beleefbaar maken van cultuurhistorie in de openbare ruimte.

Link

Ondersteunen Basisinfrastructuur Sociaal Domein

Voor het ondersteunen van lokale vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeenschap.

Link

Compensatie legeskosten evenementen

Voor het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de sociale samenhang en de leefbaarheid in de gemeente.

Link

Muziekonderwijs

Voor het stimuleren van de muzikale vorming van kinderen en jongeren door lokale amateur harmonie- en fanfare verenigingen.

Link

Afkoppelen hemelwater

Subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater van het riool om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen.

Link

Energiebesparing verenigingen

Voor het verduurzamen van vastgoed in eigendom van verenigingen.

Link

Gemeentelijke monumenten

Voor het in stand houden van monumenten in de gemeente Gennep.

Link