Samenstelling college van B&W

Dhr. P.J.H.M. (Peter) de Koning

P.J.H.M. de Koning
contactgegevens en taken Dhr. P.J.H.M. (Peter) de Koning
FunctieBurgemeester
E-mailadresp.dekoning@gennep.nl
Taken

Portefeuille

Algemeen bestuurlijke zaken

 • Beleidscoördinatie college en raad
 • Bestuurlijke organisatie
 • Personeel en organisatie
 • Bevolking, burgerlijke stand, verkiezingen
 • Voorlichting, representatie, lokale omroep
 • Juridische zaken
 • Bestuurlijke samenwerking regionaal, internationaal
 • Euregio, Stedenband

Openbare Orde en Veiligheid

 • Brandweer/politie/rampenbestrijding
 • APV
 • Handhaving en vergunningverlening evenementen

Projecten

 • Inrichting raadzaal
 • Verbouwing gemeentekantoor

Dhr. R.T.M. (Rob) Peperzak

R.T.M. Peperzak
contactgegevens en taken Dhr. R.T.M. (Rob) Peperzak
FunctieWethouder
E-mailadresr.peperzak@gennep.nl
Taken

Portefeuille

Ruimtelijke Ontwikkeling

Omgevingsvisie
Bestemmingsplannen
Monumenten en Archeologie
Water (inclusief Maaswerken)
Stedelijk Groen
Natuur en Landschap
Regionale Uitvoeringsdienst
Strategische Regiovisie Maasduinen (recreatie, toerisme)

Volkshuisvesting

Wonen
Woonzorgcomplexen

Vergunningen

Vergunningverlening
Deregulering
Handhaving

Sport

Breedtesport
Topsport
Sportaccommodaties

Kernenbeleid

Milieu

Duurzaamheid
Afval
Milieubeheer

Ruimtelijke en fysieke projecten

Herontwikkeling Genneper Molen
Ontwikkeling Koningsven / De Diepen
Herontwikkeling Heikant
Sporthal

Politieke partijCDA

Dhr. P.J.J. (Peter) Lucassen

P.J.J. Lucassen
contactgegevens en taken Dhr. P.J.J. (Peter) Lucassen
FunctieWethouder
E-mailadresp.lucassen@gennep.nl
Taken

Loco-burgemeester

Portefeuille

Sociaal Domein

 • Programma Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Sociale werkgelegenheid
 • Inkomstenvoorzieningen
 • Bijstand/minimabeleid/armoedebeleid
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Maatschappelijke begeleiding
 • Intos
 • Ouderen- en gehandicaptenbeleid
 • Gezondheidszorg
 • Jeugdzorg

Kunst en cultuur

 • Cultuurhistorie

Onderwijs

 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Peuterspeelzalen
 • Openbaar bibliotheekwerk
 • Volwasseneneducatie

Projecten

 • Kind Expertise Centrum
Politieke partijSP

Mevr. J.A. (Janine) van Hulsteijn

J.A. van Hulsteijn
contactgegevens en taken Mevr. J.A. (Janine) van Hulsteijn
FunctieWethouder
E-mailadresj.vanhulsteijn@gennep.nl
Taken

Portefeuille

Middelen

Financiën
Gemeentelijke accommodaties
Inkoop
Bouwgrondexploitatie / grondzaken

Economie/werkgelegenheid

Economische ontwikkeling
Accountmanagement bedrijvigheid

Vrijetijdseconomie

Ontwikkeling en promotie recreatie en toerisme
Ontwikkeling wandel/fietsroutenetwerken
Uitvoering programma Routeboek

Mobiliteit

Verkeer
Parkeerbeleid
Wegen, straten, pleinen
Openbaar vervoer

Frontoffice

Dienstverlening
Documentaire Informatie Voorziening (DIV)
Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

Projecten

Kernwinkelgebied
Haven Heijen
Verkeerssituatie Milsbeek
Ontwikkeling N271

Politieke partijVVD