Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Tielebeek

Begin januari start de herinrichting van de Tielebeek in Milsbeek. Rondom de Tielebeek wordt een robuust, klimaatbestendig watersysteem gerealiseerd. Ook het rioolstelsel wordt vernieuwd en uitgebreid. Zo zorgen we ervoor dat de bovenloop van de Tielebeek voldoet aan de functie van 'natuurbeek' en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind april 2021.

Meer informatie

Uitvoerder Ploegam heeft een korte video gemaakt om uitleg te geven over de maatregelen en werkzaamheden. Het filmpje is te bekijken op de website van Ploegam. Ook op de website van het Waterschap is meer informatie beschikbaar.

Subsidies

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.