Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Draaischijf Milsbeek

De gemeente wil woningbouw realiseren op de Draaischijf in Milsbeek. In samenwerking met Lister Buildings B.V. en woningcorporatie Destion gaan we hiermee aan de slag. 

Duurzaamheid en woningbehoefte

Samen met een stedenbouwkundig bureau hebben we een plan gemaakt. Het plan bestaat uit 8 sociale woningen, 4 levensloopbestendige woningen en 18 appartementen voor dementerenden en hun partner. Hiermee spelen we in op de woningbehoefte in Milsbeek.

Ook duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in het plan. De levensloopgeschikte woningen en de appartementen worden namelijk gebouwd met duurzaam hout. Dit is uniek voor de gemeente Gennep.

Digitale informatieavond op 20 april

Op dinsdag 20 april was er een digitale informatieavond over het plan. De presentaties die op deze avond zijn gegeven door Destion en Lister Buildings, kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daar staat ook het stedenbouwkundig plan.

Plangebied

Op de foto hieronder ziet u het plangebied vanuit de lucht. 

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 29 april 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Het ontwerp is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0907.BP20113DRAAISCHMIL-ON01). Tot en met woensdag 9 juni 2021 kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Gennep, t.a.v. B&W van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. Het is niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen.

Download voor meer informatie de 'Presentatie bestemmingsplanprocedure' onderaan deze pagina.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het project Draaischijf? Neem dan contact op met projectleider Erik van Pruissen van gemeente Gennep via  (0485) 49 41 41 of e.vanpruissen@gennep.nl.

Downloads