Ruimtelijke projecten

 • Kind Expertise Centrum aan de Picardie (Gennep)

  Aan de Picardie in Gennep komt een Kind Expertise Centrum (KEC). De scholen Maria Goretti, Elckerlyc, de Piramide, Mikado en Spring Kinderopvang verhuizen over enkele jaren naar dit nieuwe gebouw. Daar is straks alle onderwijs en opvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar onder één dak te vinden. De scholen, kinderopvang en gemeente trekken samen op om het gebouw en de manier van samenwerking in het gebouw vorm te geven.

  Lees meer

 • Nieuwe invulling gebied rond Gennepermolen

  De gemeente wil het braakliggende terrein achter de Gennepermolen - waar vroeger de gemeentewerf stond - verder tot ontwikkeling brengen. Dit gebied is enkele jaren geleden al bouwrijp gemaakt. Provincie Limburg verleende hier subsidie voor. Het plan dat er toen lag voor een zorghotel met woningen is echter niet doorgegaan. Dat maakt nu de weg vrij voor nieuwe ideeën en initiatieven.
  Na het opknappen van de Haspel en de Genneperhuisweg is een eerste idee op 1 september 2017 concreet geworden; de oplevering van de vlonder, een fraaie wandelpromenade langs de Niers.

  Lees meer
 • Op de Logte

  Woonmaatschappij Mooiland, zorgcentra Pantein en de gemeente Gennep bouwen samen een nieuwe woonwijk in Gennep, genaamd ‘Op de Logte'.

  Lees meer
 • De Heikant

  Dichterbij, Parkvisie en de gemeente Gennep gingen in 2008 de samenwerking aan voor het realiseren van een nieuwe woonbuurt in de wijk De Heikant in Gennep-Zuid. De afgelopen jaren is het bouwprogramma voor Dichterbij grotendeels gerealiseerd. Medio 2012 zijn de partijen samen tot inzicht gekomen dat de oude plannen op het gebied van woningbouw niet meer passen in deze tijd. Daarom is een nieuwe visie voor het gebied uitgewerkt.

  Lees meer
 • Initiatiefplan uitbreiding Haven Heijen

  De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) met informatie over het project uitbreiding Haven Heijen lag ter inzage van donderdag 20 oktober 2016 t/m woensdag 30 november 2016. Er was een informatieavond op donderdag 10 november 2016 om 19.30 uur in gemeenschapshuis D’n Toomp in Heijen (Lijsterbesstraat 10). Meer informatie, inclusief de bijbehorende stukken, vindt u hier.

  Lees meer
 • Bedrijventerrein De Brem

  De Brem aan de A77 in Heijen is het laatste en jongste bedrijvenpark in de Kop van Noord-Limburg. Het terrein nabij de grens met Duitsland heeft een oppervlak van ruim 25 hectare uitgeefbaar gebied. De uitgifte van kavels is sinds mei 2015 in handen van Maessen Bedrijven te Venray.

  Lees meer
 • Woningbouw Pagepark

  Op het terrein van de voormalige papierfabriek Page is een groot aantal woningen gebouwd en staat nog woningbouw in de planning.
  Kijk voor meer informatie op: www.vanwijnen.nl en op www.pagepark.nl.

Archief