Ruimtelijke projecten

 • Nieuwe invulling gebied rond Gennepermolen

  De gemeente wil het braakliggende terrein achter de Gennepermolen - waar vroeger de gemeentewerf stond - verder tot ontwikkeling brengen. Dit gebied is enkele jaren geleden al bouwrijp gemaakt. Provincie Limburg verleende hier subsidie voor. Het plan dat er toen lag voor een zorghotel met woningen is echter niet doorgegaan. Dat maakt nu de weg vrij voor nieuwe ideeën en initiatieven.
  Na het opknappen van de Haspel en de Genneperhuisweg is een eerste idee op 1 september 2017 concreet geworden; de oplevering van de vlonder, een fraaie wandelpromenade langs de Niers.

  Lees meer
 • Woningbouw Pagepark

  Op het terrein van de voormalige papierfabriek Page is een groot aantal woningen gebouwd en staat nog woningbouw in de planning.
  Kijk voor meer informatie op: www.vanwijnen.nl en op www.pagepark.nl.

 • De Heikant

  Dichterbij, Parkvisie en de gemeente Gennep gingen in 2008 de samenwerking aan voor het realiseren van een nieuwe woonbuurt in de wijk De Heikant in Gennep-Zuid. De afgelopen jaren is het bouwprogramma voor Dichterbij grotendeels gerealiseerd. Medio 2012 zijn de partijen samen tot inzicht gekomen dat de oude plannen op het gebied van woningbouw niet meer passen in deze tijd. Daarom is een nieuwe visie voor het gebied uitgewerkt.

  Lees meer
 • Bedrijventerrein Hoogveld (Heijen)

  De bedrijvigheid op het bedrijventerrein Hoogveld en de daarbinnen gelegen Haven Heijen neemt de laatste jaren flink toe. Daarbij vindt de overheid het steeds belangrijker dat het Nederlandse wegennet ontlast wordt en dat er meer gebruik van transport over water wordt gemaakt.

  Lees meer
 • Op de Logte

  Woonmaatschappij Mooiland, zorgcentra Pantein en de gemeente Gennep bouwen samen een nieuwe woonwijk in Gennep, genaamd ‘Op de Logte'.

  Lees meer
 • Bedrijventerrein De Brem

  De Brem aan de A77 in Heijen is het laatste en jongste bedrijvenpark in de Kop van Noord-Limburg. Het terrein nabij de grens met Duitsland heeft een oppervlak van ruim 25 hectare uitgeefbaar gebied. De uitgifte van kavels is sinds mei 2015 in handen van Maessen Bedrijven te Venray.

  Lees meer
 • Kind Expertise Centrum aan de Picardie (Gennep)

  Aan de Picardie in Gennep komt een Kind Expertise Centrum (KEC). De scholen Maria Goretti, Elckerlyc, de Piramide, Mikado en Spring Kinderopvang verhuizen over enkele jaren naar dit nieuwe gebouw. Daar is straks alle onderwijs en opvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar onder één dak te vinden. De scholen, kinderopvang en gemeente trekken samen op om het gebouw en de manier van samenwerking in het gebouw vorm te geven.

  Lees meer

Archief