Rekenkamer

De rekenkamer is een onafhankelijke onderzoekscommissie die onderzoek doet naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijke beleid. De rekenkamer kan zelf bepalen wat onderzocht wordt. Tegelijkertijd kijkt zij welke onderzoeksbehoeften er zijn in Gennep bij de politiek en de inwoners. Het belangrijkst is dat het onderzoek toegevoegde waarde heeft. Ook kijkt de rekenkamer naar mogelijkheden tot verbetering in de toekomst.

Leden van de Rekenkamer

  • Mr. dr. R. Kerff (voorzitter)
  • H. Meeuwsen (plaatsvervangend voorzitter)
  • W. Elemans (secretaris)

Contact

Gemeente Gennep
t.a.v. de rekenkamer Gennep
Postbus 9003
6590 HD Gennep
E-mail: rekenkamer.gennep@hotmail.com

Onderzoeken van de Rekenkamer

Hieronder vindt u de onderzoeken die de Rekenkamer heeft uitgevoerd.

Archief