Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Rekenkamer

De rekenkamer is een onafhankelijke onderzoekscommissie die onderzoek doet naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijke beleid. De rekenkamer kan zelf bepalen wat onderzocht wordt. Tegelijkertijd kijkt zij welke onderzoeksbehoeften er zijn in Gennep bij de politiek en de inwoners. Het belangrijkst is dat het onderzoek toegevoegde waarde heeft. Ook kijkt de rekenkamer naar mogelijkheden tot verbetering in de toekomst.

Leden van de Rekenkamer

  • R. Kerff (voorzitter)
    Nevenfuncties: directeur-bestuurder St. Registerplein, lid RvT Levantogroep, lid RvT St. Jozef Wonen en Zorg, lid RvC Nester
  • W.F.J.P. Elemans
    Nevenfuncties: afdelingsmanager BML gemeente Heumen, voorzitter Rekenkamer Bergen, lid Rekenkamer Landerd
  • A.H.A. Hubens
    Nevenfuncties: eigenaar onderzoeksbureau AHA DATA, voorzitter rekenkamercommissie Maasgouw – Roerdalen, lid Rekenkamercommissie Nieuwegein, algemeen bestuurslid woongroep De Toekomst, mentor en bewindvoerder

Contact

Gemeente Gennep
t.a.v. de rekenkamer Gennep
Postbus 9003
6590 HD Gennep
E-mail: rekenkamer.gennep@hotmail.com

Onderzoeken van de Rekenkamer

Hieronder vindt u de onderzoeken die de Rekenkamer heeft uitgevoerd.

Archief