Regiovisie BGMM

De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar kijken gezamenlijk naar de toekomst. We ontwikkelen een Strategische Regiovisie om te bepalen waarin we de komende tijd gaan investeren. Want samen staan we sterk in de Top van Limburg!
Er vindt tweewekelijks overleg plaats binnen de projectgroep Regiovisie BGMM. Hierbij is ook vertegenwoordiging vanuit de gemeente Gennep aanwezig. 
Het doel is om onze regio nóg aantrekkelijker te maken voor bewoners, ondernemers, organisaties en toeristen.

Het projectbureau, dat ondersteund wordt door de provincie Limburg, is gevestigd in Bergen.
Voor meer informatie, reacties of ideeën kunt u contact opnemen met het Projectbureau Regiovisie BGMM t.a.v. mevrouw J. Visser: