Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Planning Kind Expertisecentrum

2019

 • Realiseren tijdelijke huisvesting
 • Bodemonderzoek
 • Vervolg analyse verkeerssituatie en voorstel voor verbeteringen
 • Voorselectie aannemers
 • Aanbestedingsproces
 • Uitwerken voorlopige naar definitieve ontwerpen (omgeving en gebouw)
 • Bestek en tekeningen
 • Civiel- en cultuurtechnische voorbereiding
 • Sloop en bouwrijp maken gebied
 • Bestemmingsplanprocedure

2020

 • Omgevingsvergunning
 • Bouwvoorbereiding
 • Sloop oude Elckerlyc locatie 
 • Start van de nieuwbouw aan de Martinushof (na de bouwvakantie)
 • Ontwerp buitenruimte rondom nieuwbouw gereed

2021

 • Uitvoering nieuwbouw
 • Uitvoering buitenruimte rondom nieuwbouw
 • Sloop of herbestemming overige voormalige schoolgebouwen aan de Picardie

2022

 • Oplevering en ingebruikname nieuwe gebouw
 • Buitenruimte rondom nieuwbouw gereed

Planning is onder voorbehoud