Planning Kind Expertisecentrum

2019

 • Realiseren tijdelijke huisvesting
 • Bodemonderzoek
 • Vervolg analyse verkeerssituatie en voorstel voor verbeteringen
 • Voorselectie aannemers
 • Aanbestedingsproces
 • Uitwerken voorlopige naar definitieve ontwerpen (omgeving en gebouw)
 • Bestek en tekeningen
 • Civiel- en cultuurtechnische voorbereiding
 • Sloop en bouwrijp maken gebied
 • Bestemmingsplanprocedure

2020/2021

 • Omgevingsvergunning
 • Bouwvoorbereiding
 • Start van de bouw
 • Realisatie van de bouw t/m medio 2021
 • Oplevering en ingebruikname najaar 2021
 • Sloop overige schoolgebouwen aan de Picardie

Planning is onder voorbehoud