Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Persberichten

 • Draaginsigne ‘Nobelprijs VN-militairen’ voor Rob Stolk

  Op 2 maart zal burgemeester Peter de Koning het draaginsigne ‘Nobelprijs VN-militairen’ opspelden bij de heer Rob Stolk uit Ven-Zelderheide. Dit gebeurt om 13.00 uur in het gemeentekantoor van Gennep. Bij het opspelden van het draaginsigne wordt ook een oorkonde uitgereikt. De heer Stolk ontvangt het draaginsigne vanwege zijn deelname aan de UNIFIL-vredesmissie in Libanon.

  Lees meer
 • Burgemeester de Koning reikt lintje uit tijdens 55-jarig jubileum Genneps Vocaal Ensemble

  Op zondagmiddag 9 oktober 2016 reikt burgemeester Peter de Koning van de gemeente Gennep een eremedaille uit aan de dirigent van het Genneps Vocaal Ensemble, de heer E.F. Lamers (Ernst). De uitreiking vindt plaats in de Martinuskerk, na afloop van het jubileumconcert van het Genneps Vocaal Ensemble.
  Aan de gedecoreerde wordt de eremedaille ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ verleend.
  Lees meer
 • Door sterk verminderde asielinstroom geen nieuwe opvangplekken nodig

  Voorlopig geen opvanglocatie voor vluchtelingen in gemeente Gennep

  In november 2015 heeft de gemeenteraad uitgesproken een bijdrage te willen leveren aan de opvang van vluchtelingen. Het afgelopen jaar is de gemeente Gennep op zoek geweest naar een geschikte locatie hiervoor. In het voorjaar werd duidelijk dat Huys Heijen als mogelijkheid niet meer in beeld was. Vervolgens is de gemeente samen met het COA gaan kijken naar alternatieve locaties in de gemeente Gennep. Dit sloot ook aan op de afspraken van de Limburgse burgemeesters om voor het eind van dit jaar 1.800 extra opvangplekken te realiseren in de provincie Limburg, waarvan 1.000 in Noord-Limburg.

  Lees meer
 • Begroting voor 2017 gereed

  Gennep slaagt er opnieuw in inwoners niet extra te belasten

  Op 20 september hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep ingestemd met de concept-begroting voor 2017 en de meerjarenbegroting voor 2018-2020. De gemeente is er opnieuw in geslaagd een sluitende begroting op te stellen, zonder dat er nieuwe bezuinigingen nodig zijn. Voor de inwoners is er sprake van een hele beperkte lastenstijging. De riool- en reinigingsrechten blijven gelijk aan 2016, alleen de OZB (onroerendezaakbelasting) wordt verhoogd met een inflatiecorrectie. De komende tijd investeert de gemeente vooral in extra onderhoud van wegen en bermen. Ook is er geld beschikbaar om het toerisme te bevorderen.

  Lees meer
 • Voormalig stadsgids ontvangt Gennepse onderscheiding

  Vrijdag 2 september 2016 ontvangt voormalig stadsgids Piet Poelen uit Milsbeek een gemeentelijke onderscheiding. Reden daarvoor is zijn grote inzet voor het (wandel)toerisme in de gemeente Gennep, onder andere als stadsgids. Burgemeester Peter de Koning reikt ‘De Ganapja’ uit tijdens een Pieterpad-bijeenkomst.

  Lees meer
 • Gennep eerste Nederlandse stad met Selfie-Points

  Gennep sluit zich aan bij het Duitse initiatief Selfie-Points en krijgt zes van deze punten. Woensdagmiddag 20 juli 2016 werd het eerste Selfie-Point op gepaste wijze in gebruik genomen. Wethouder Peter Lucassen en burgemeester Peter de Koning namen een selfie vanaf de tegel op de Markt, met het stadhuis op de achtergrond. Naast de herkenbare tegels, zijn de Selfie-Points ook verbonden aan een app en Facebook.

  Lees meer
 • 21 juli > Grenzeloos Gennep: 4-daagsegemeente!

  Al jarenlang is de gemeente Gennep een doortochtgemeente van de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar is extra speciaal; het is de 100ste Vierdaagse en de 50 en 55 km(jubileumafstand)-lopers komen na Milsbeek door het Genneperhuis en het centrum van Gennep. Daarna doen ze Ottersum aan, en de 55 km-lopers ook nog Ven-Zelderheide. Wij zijn hier uiteraard erg blij mee en trots op! Sinds een aantal maanden zijn we bezig met de voorbereidingen voor het evenement. We gaan dit jaar extra uitpakken met de aankleding van de openbare ruimte en met diverse activiteiten. Wat gaat er allemaal gebeuren voorafgaand aan, en op de dag zelf?
  Bijna teveel om op te noemen, maar hieronder een impressie!
  Wij hopen er, samen met de Gennepenaren, een prachtige jubileumeditie van te maken!

  Lees meer
 • Financiële administratie op orde - Gennep krijgt goedkeurende accountantsverklaring

  Elk jaar legt de gemeente via de jaarrekening verantwoording af over het voorgaande boekjaar. Daarbij hoort een goedkeurende verklaring van de accountant. Dit jaar heeft vrijwel elke gemeente moeite met het verkrijgen van zo’n verklaring. Dat komt door de financiële onduidelijkheid, die de overdracht van zorgtaken naar de gemeenten met zich heeft meegebracht. Ondanks dat is de gemeente Gennep er als een van de weinige gemeenten in Nederland in geslaagd een goedkeurend oordeel van de accountant te krijgen bij de jaarrekening over 2015.

  Lees meer
 • College stemt in met Voorjaarsnota 2016

  Financiële situatie biedt ruimte voor nieuw beleid

  Op 24 mei jl. hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep de Voorjaarsnota 2016 en de eerste trimesterrapportage 2016 vastgesteld.

  Lees meer
 • Onthulling Gennepse keramiekmuur op 29 mei 2016

  Het centrum van Gennep onderging de laatste jaren een metamorfose. Het Jan Lindersplein met z’n terrassen, fontein, groene gracht en verwijzingen naar de vroegere stadsmuur is nu een ontmoetingsplek in het hart van het winkelgebied. De keramiekmuur op het plein vormt de kroon op het werk. Samen met de kunstenaars die de beelden voor de muur maakten, onthult wethouder Jan Welles de werken op zondag 29 mei om 16.00 uur.

  Lees meer