Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Opvang vluchtelingen

Net als veel andere gemeenten is de gemeente Gennep op zoek geweest naar een geschikte locatie voor de opvang van vluchtelingen. De gemeenteraad had in november 2015 laten weten een bijdrage te willen leveren aan dit maatschappelijke vraagstuk.

Onderzoek naar geschikte locatie

In het voorjaar van 2016 is Huys Heijen als opvanglocatie in beeld geweest. Dit heeft echter geen vervolg gekregen. Volgens het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) was de beschikbare capaciteit van Huys Heijen te beperkt voor een zelfstandige opvanglocatie.
Vervolgens is de gemeente samen met het COA gaan kijken naar andere mogelijkheden in de gemeente Gennep. Dat sloot ook aan op de afspraken die de Limburgse burgemeesters afgelopen juni hadden gemaakt om vóór het eind van dit jaar 1.800 extra opvangplekken te realiseren in de provincie Limburg, waarvan 1.000 in Noord-Limburg.

Eén kansrijke locatie

Het onderzoek heeft in de gemeente Gennep uiteindelijk één locatie opgeleverd, die het COA kansrijk vond voor de opvang van vluchtelingen. Het gaat om het voormalige instellingsterrein van Dichterbij aan de Siebengewaldseweg in Ottersum. Stichting Dichterbij was bereid hieraan medewerking te verlenen, omdat zij vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage wil leveren aan de huisvesting van vluchtelingen.

Geen verdere stappen

Sinds kort is het duidelijk dat er voor 2016 en 2017 genoeg opvangplekken beschikbaar zijn. Dat komt omdat de toestroom van vluchtelingen naar Nederland is afgenomen. Voor de gemeente Gennep betekent dit dat het – in elk geval voorlopig – niet meer nodig is een opvanglocatie te realiseren. Daarom worden er voor het voormalige instellingsterrein van Dichterbij geen verdere stappen ondernomen.

Wat betreft de afspraken van de Limburgse burgemeesters: zij hebben afgesproken dat alleen de plannen, die (bijna) gereed  zijn en waar getekende overeenkomsten onder liggen, verder worden uitgevoerd.  Voor de gemeente Gennep is dit niet aan de orde.

Blik op de toekomst

Misschien gaat de instroom van vluchtelingen in de toekomst weer toenemen. Dan kan er behoefte ontstaan aan nieuwe opvangplekken. Het voormalige instellingsterrein van Dichterbij zou dan opnieuw ter sprake kunnen komen. In dat geval zullen Dichterbij, gemeente Gennep en het COA de situatie opnieuw bekijken en de haalbaarheid ervan onderzoeken.

  • Wilt u iets doen?

    Op dit moment is er geen opvanglocatie voor vluchtelingen in de gemeente Gennep. Wel  wonen er verschillende vergunninghouders – vluchtelingen met een verblijfsstatus – in onze gemeente. Wilt u iets voor deze mensen doen? Heeft u een initiatief of wilt u zich als vrijwilliger inzetten? Laat dit dan weten door een e-mail te sturen naar vluchtelingen@gennep.nl. Zet daarin op wat voor dagen/tijden u beschikbaar bent, en waar u bij zou willen helpen (b.v. kleding/spullen doneren, activiteit organiseren, wegwijs maken, helpen bij de taal).

    Lees meer