Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Onderwijs en (nood)opvang kinderen

Alle basisscholen en de kinderopvang 0-4 jaar zijn weer volledig open. De buitenschoolse opvang (bso) blijft voorlopig gesloten. De bso blijft wel open voor kinderen die gebruik maken van de noodopvang. Dit geldt alleen voor kinderen in kwetsbare posities of met ouder(s) in cruciale beroepen. Ook gastouders mogen weer kinderen na school opvangen. De middelbare scholen blijven fysiek gesloten tot en met tenminste 1 maart.

Om de verspreiding van het virus te voorkomen, gelden er extra maatregelen op basisscholen. Naast deze extra maatregelen moet iedereen zich aan de basisregels houden. Dat is de beste manier om verspreiding van het virus te voorkomen. 

Buitenschoolse noodopvang kinderen

Kinderen van ouders in cruciale beroepen kunnen gebruik maken van buitenschoolse noodopvang. Dit geldt ook voor kinderen in een kwetsbare positie. Zij kunnen de komende periode op hun eigen opvang terecht. Neem hiervoor contact op met uw eigen opvang.

Voor wie noodopvang bso?

  • Uitgangspunt is dat de noodopvang/opvang van kinderen in een kwetsbare positie plaatsvindt op de eigen bso-locatie. Organisaties mogen ervoor kiezen om noodopvang te clusteren.
  • De noodopvang is alleen beschikbaar voor de reguliere klanten van de bso en binnen de reguliere contracturen. Als ouders meer noodopvang willen afnemen dan hun reguliere contracturen, kunnen zij op de normale manier extra opvang aanvragen. Voor kinderen in een kwetsbare positie geldt wel dat als zij hierdoor uitgesloten worden, er een passende oplossing wordt gezocht.
  • Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is er het verzoek om zelf de kinderen op te vangen buiten de reguliere schooluren. Als dat niet lukt, kan er alsnog een beroep worden gedaan op de bso. 

Kinderen met ziekteverschijnselen moeten thuisblijven.

We verzoeken opvanglocaties om kinderen met klachten, zoals veel hoesten, benauwdheid en/of koorts, naar huis te sturen. Als de kinderen 24 uur klachtenvrij zijn, mogen ze weer naar de noodopvang.

Betaling en vergoeding van noodopvang

Gedurende de sluiting van de bso zal het Rijk wederom ouders tegemoet komen voor de eigen bijdrage kinderopvang (bso) tot het maximum uurtarief. Ouders wordt opgeroepen om:

  • De factuur voor de bso door te betalen (zoals altijd).
  • Niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op uw opvang en toeslag en wordt deze doorbetaald.
  • Zoals altijd de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zijn voor deze sluiting van de bso hoeven niet doorgegeven te worden.
  • De bso niet stop te zetten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de school, uw eigen opvangorganisatie of met gemeente Gennep via (0485) 49 41 44.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Rijksoverheid.