Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Ondersteuningsverklaring

Wat is een ondersteuningsverklaring?

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van iemand die de deelname van een partij aan de verkiezingen ondersteunt. Partijen die deel willen nemen aan de verkiezing van de Tweede Kamer moeten ondersteuningsverklaringen overleggen als ze:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 moet een lijst worden ondersteund door ten minste 30 kiezers per kieskring.

Hoe werkt het afleggen van een ondersteuningsverklaring?

De volgende voorwaarden gelden voor het invullen van de verklaring:

  • Op de ondersteuningsverklaring moeten de kandidaten op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde worden vermeld als op de kandidatenlijst. Deze verantwoording ligt bij de partij zelf.
  • De ondersteuner moet als kiezer geregistreerd staan in Gennep. De ondersteuner mag ook een op de lijst voorkomende kandidaat zijn.
  • De kiezer die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen, ondertekent deze verklaring in de periode 4 januari tot en met 1 februari 2019 bij de balie van het Klantcontactcentrum.
  • Bij het afleggen van de ondersteuningsverklaring moet de kiezer zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsdocument (bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
  • Op de verklaring wordt vermeld of de ondertekenaar in de gemeente Gennep als kiezer staat geregistreerd en de verklaring wordt voorzien van een gemeentestempel.
  • De kiezer mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning ondertekenen.
  • Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

U zorgt er vervolgens zelf voor dat de door u afgelegde ondersteuningsverklaring in het bezit komt van de indiener van de kandidatenlijst.

Het afleggen van een ondersteuningsverklaring kan op afspraak of op inloop van maandag 4 januari t/m maandag 1 februari 2021 op het gemeentekantoor in Gennep. Bel voor het maken van een afspraak met (0485) 49 41 41.

Komt u een ondersteuningsverklaring tekenen? Neem dan zelf de verklaring (model H4) mee. De verklaring kunt u onderaan deze pagina downloaden.