Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein

De jaarlijkse subsidie ‘Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein’ is gericht op het ondersteunen van lokale vrijwilligersorganisaties.
Denk bijvoorbeeld aan zangverenigingen, sportverenigingen, dorps- en wijkraden, ouderenorganisaties, bewoners- en vrijwilligersorganisaties.
Voorwaarde is dat deze organisaties bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeenschap. De subsidie is gebaseerd op een vast bedrag, de
hoogte van het bedrag is afhankelijk van het type organisatie. Dit kunt u vinden in de regeling.

Direct online aanvragen

Let op: Voor de online aanvraag heeft u eHerkenning nodig. 
Als u de aanvraag liever niet online doet, kunt u ook onderstaand aanvraagformulier (pdf) downloaden, invullen en opsturen.