Omgevingswet

Er is een nieuwe wet in de maak: de Omgevingswet. Op dit moment zijn er veel wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De Omgevingswet gaat zorgen voor minder regels en meer overzicht. Er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Bij een nieuw plan gaat het vooral om de vraag: ‘Draagt het bij aan een goede leefomgeving?’ in plaats van om: ‘Mag het wel?’. De nieuwe wet stimuleert participatie door inwoners, ondernemers en organisaties.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van het gemeentelijke grondgebied en is samen met inwoners opgesteld.

link