Terugblik op informatiebijeenkomst van 24 juni

Ongekend warm was het afgelopen maandag. Maar ondanks dat, namen zo’n 35 personen de moeite om naar de informatiebijeenkomst te komen over de nieuwe omgevingsvisie. Samen met inwoners, ondernemers en anderen heeft de gemeente anderhalf jaar gewerkt aan deze visie, die gaat over de toekomst van het gemeentelijk grondgebied.

Genoeg gespreksstof

De zogenoemde ontwerp-visie is nu klaar, het sluitstuk van een intensief proces. Aan het begin van de bijeenkomst werd nog even teruggeblikt op hoe de visie is gemaakt. Veel mensen hebben hun steentje bijgedragen! Tijdens de bijeenkomst werden de verschillende onderdelen van de ontwerp-visie nog even toegelicht. Daarna konden de aanwezigen met hun vragen terecht op de informatiemarkt. Veel vragen waren er niet, maar de visie biedt zeker genoeg gespreksstof. Dat bleek wel uit de levendige discussies bij de thematafels.

Van sluitstuk tot nieuw begin

Tot en met 10 juli 2019 kan iedereen die dat wil nog een reactie geven op de ontwerp-visie. Daarna gaat de gemeente alle reacties verwerken. In september besluiten de leden van de gemeenteraad of zij akkoord kunnen gaan met de nieuwe omgevingsvisie.
En dan begint het eigenlijk pas …
De gemeente hoopt dat de nieuwe visie inwoners, verenigingen, ondernemers en anderen inspireert om zelf met ideeën en plannen te komen om onze gemeente nog mooier te maken. Want samen maken we Gennep!