Ontwerp-Omgevingsvisie ligt ter inzage

Het ontwerp van de Omgevingsvisie ‘Samen maken we Gennep’ ligt van donderdag 30 mei tot en met woensdag 10 juli 2019 ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. U kunt de stukken zonder afspraak inzien tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor. Het digitale plan vindt u tevens op deze pagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze over het ontwerp indienen. Dat kan schriftelijk t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via (0485) 49 41 41. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.