Omgevingswet en omgevingsvisie

Er is een nieuwe wet in de maak: de Omgevingswet. Op dit moment zijn er veel wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De Omgevingswet gaat zorgen voor minder regels en meer overzicht. Er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Bij een nieuw plan gaat het vooral om de vraag: ‘Draagt het bij aan een goede leefomgeving?’ in plaats van om: ‘Mag het wel?’. De nieuwe wet stimuleert participatie door inwoners, ondernemers en organisaties.

Omgevingsvisie

Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet maakt de gemeente een omgevingsvisie. Deze gaat over de toekomst van het gemeentelijke grondgebied. Allerlei factoren hebben daar invloed op: natuur, milieu, water, woningen, bedrijven, winkels, veiligheid, gezondheid, geluid, luchtkwaliteit, toerisme, recreatie en monumentenzorg. Dat komt allemaal samen in de omgevingsvisie.

We doen het samen

De gemeente maakt de omgevingsvisie niet alleen. We hebben de afgelopen tijd iedereen die in deze gemeente woont of werkt of zich op een andere manier betrokken voelt uitgenodigd met ons mee te denken. We hebben bijeenkomsten georganiseerd en zijn met een ooievaarsnest en plattegrond de dorpen en wijken ingetrokken, op zoek naar mensen die hun ideeën wilden delen. Hieronder leest u meer over deze activiteiten. Bekijk hier ook ons filmpje over het opstellen van de omgevingsvisie:

 • Betekenis Omgevingsvisie voor rechtspositie inwoners

  Welke gevolgen heeft de nieuwe omgevingsvisie voor de rechtspositie van de inwoners? Daar gaan we hieronder nader op in.

  Lees meer
 • Wereldcafé Omgevingsvisie

  Op maandag 17 september 2018 organiseerden we voor inwoners, ondernemers, organisaties en leden van de gemeenteraad een Wereldcafé Omgevingsvisie. Zo’n tachtig aanwezigen benutten de kans om te reageren op alle verzamelde informatie van de afgelopen tijd.

  Lees meer
 • Ooievaarsnest bezoekt wijken, dorpen en scholen (februari-mei 2018)

  Inwoners die zich niet zo snel laten zien bij bijeenkomsten, hebben we opgezocht op straat, op school en op andere drukbezochte plekken. Dat deden we met een ooievaarsnest en een zeil met plattegrond van de gemeente. Voorbijgangers vroegen we plaats te nemen op het ooievaarsnest en te ‘broeden’ op twee vragen: ‘Waar bent u trots op in de gemeente Gennep?’ en ‘Wat kan er beter?’ Vervolgens kon men met kaartjes en vlaggetjes een reactie plaatsen op de plattegrond. 
  De visie gaat over de toekomst. Daarom hebben we ook de kinderen in onze gemeente betrokken. We hebben zeven basisscholen bezocht en de leerlingen gevraagd hun wensen en ideeën te verbeelden in een eigen ooievaarsnest.
  De reacties en sfeerverslagen van deze bezoeken vindt u hieronder.

  Lees meer
 • Verdiepingsslag Omgevingsvisie

  Op 22 januari 2018 werd tijdens een bijeenkomst een verdiepingsslag gemaakt voor de Omgevingsvisie. Op deze pagina vindt u een sfeerimpressie, presentatie en de 'oogst' die is opgehaald tijdens deze bijeenkomst.

  Lees meer
 • Aftrap Omgevingsvisie

  Op 16 november vond de aftrap van de Omgevingsvisie plaats. Op deze pagina vindt u een sfeerimpressie, presentatie en de 'oogst' die is opgehaald tijdens deze eerste bijeenkomst.

  Lees meer
 • Avond van de Omgevingsvisie

  Op 12 september 2017 is er voor raads-, commissie-, collegeleden en de ambtelijke organisatie de Avond van de Omgevingsvisie georganiseerd. Tijdens deze avond stond de volgende vraag centraal: Hoe willen wij als raad, college en ambtelijke organisatie samen vorm en inhoud geven aan de Omgevingsvisie, in nauwe samenspraak met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties?

  Lees meer