Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Noodopvang kinderen

Zondag 15 maart heeft het kabinet besloten om scholen en kinderopvang te sluiten tot en met 6 april 2020. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen is er noodopvang geregeld. Zij kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang terecht. Ook als u een onmisbare functie vervult, ondersteunend aan een van deze cruciale beroepsgroepen, kunt u een beroep doen op de kinderopvang. Neem hiervoor contact op met uw eigen school of kinderopvang.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen. Als dat niet lukt, kan er alsnog een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

Maakte u nog geen gebruik van kinderopvang?

Behoort u tot de doelgroep en maakte u nog geen gebruik van kinderopvang (voor 0 tot 4-jarigen) of buitenschoolse kinderopvang (BSO)? Dan kunt u zich melden bij een van de onderstaande kinderopvangorganisaties in onze gemeente. 

Spring Kinderopvang
T: 088-2088 302
E: klantteam2@spring-kinderopvang.nl
W: www.spring-kinderopvang.nl

Kindercentrum Madelief
T: 0485-215539
E: info@madeliefkindercentrum.nl

Kinderdagverblijf ‘De Bonte Koe’
T: 0485-542531
E: kdv@debontekoe.info

Kinderen met ziekteverschijnselen mogen niet naar de noodkinderopvang en moeten thuisblijven

Kinderen -ook al werken de ouders in cruciale beroepen- met klachten, zoals verkoudheid, loopneus, niezen, hoesten en/of koorts mogen niet naar een opvanglocatie. Aanbieders moeten deze kinderen dan ook weigeren. Als de kinderen 24 uur klachtenvrij zijn, mogen ze weer naar de noodopvang.

De opvanglocaties zijn voorlopig alleen geopend tijdens normale openingstijden

Heeft u behoefte heeft aan 24-uurs opvang? Geef dit dan aan bij uw opvanglocatie. Zij houden de ontwikkelingen en behoeften in de gaten en passen hun openingstijden hier zo nodig op aan.

Betaling en vergoeding van noodopvang

De noodopvang wordt betaald uit de reguliere kinderopvangbijdrage. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid adviseert ouders en verzorgers om het volgende te (blijven) doen:

  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u recht op uw opvang en toeslag en wordt deze doorbetaald.
  • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.

Compensatie eigen bijdrage

Voor alle ouders, die normaal gesproken gebruikmaken van kinderopvang en hun facturen volledig door blijven betalen, komt er een compensatieregeling. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen extra kosten verbonden.

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders kinderopvang compenseren?    

De compensatie wordt overgemaakt aan alle kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks het teveel betaalde deel overmaken aan de ouders. Dat is het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april. Mocht de situatie onverhoopt langer duren, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Komt u samen met de opvangorganisatie niet tot een passende oplossing? Neem dan contact op met de Gemeente Gennep via (0485) 49 41 41.

Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen en antwoorden ook op de website van de Rijksoverheid.