Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Zeven lintjes in gemeente Gennep (26-04-2021)

Maar liefst zeven inwoners uit gemeente Gennep, waaronder een echtpaar en twee broers, werden maandagochtend 26 april verrast door burgemeester Hans Teunissen. Hij kwam langs met een ontbijt om ze persoonlijk te feliciteren met een koninklijke onderscheiding. Voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving werden zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Foto: van links naar rechts: Jo Martens, Sil Smits, Lenie Smits-Jacobs, Hay van Arensbergen, Frans Stoffele, Gerrit Stoffele en Wiel Kaak

De heer Frans Stoffele, Gennep

Frans Stoffele is al 71 jaar lid van fanfare Eendracht Maakt Macht in Heijen. Hij is inmiddels geen spelend lid meer, maar wel nog actief als vrijwilliger. Als gepensioneerd timmerman timmert hij de podia voor optredens en maakte hij onder andere beschermdeksels voor het melodisch slagwerk, stokkentafels en vaandelkasten. Naast zijn bezigheden bij Eendracht Maakt Macht, was Frans tot 2015 bestuurslid van muziekkapel Die Original Maastaler. Nog steeds is hij daar actief als bassist, een rol die hij ook vervult binnen het Seniorenorkest.

De heer Gerrit Stoffele, Heijen

Gerrit Stoffele is al ruim 70 jaar lid van fanfare Eendracht Maakt Macht in Heijen. Hij is muziekdocent van origine en heeft sinds 1980 vele fanfareleerlingen opgeleid. Dat deed hij niet alleen in Heijen, maar ook bij de fanfare in Wellerlooi en bij muziekvereniging WEMB. De fanfare van Heijen kan vandaag de dag nog altijd een beroep doen op Gerrit. Hij is onder andere invaldirigent, helpt bij het onderhoud van instrumenten en begeleidt leerlingen bij het orkest. In 1972 was hij verder de medeoprichter van Muziekkapel Die Original, waar hij tot eind 1997 dirigent van was.

De heer Hay van Arensbergen, Gennep

Hay van Arensbergen zet zich op alle fronten in voor de Gennepse samenleving. Hij is actief lid en vrijwilliger bij Vastelaovendclup ’t Bombakkes, waarvan hij in 1987 prins was. In het verleden organiseerde hij daarnaast tal van activiteiten in Gennep, waaronder de Ké.lszitting en de Pleinfeesten. Verder is Hay dijkwachter voor Waterschap Limburg, torenwachter van de Martinustoren, vrijwilliger bij biersociëteit de Toertel en toneelspeler en vrijwilliger bij het Korps Veldwachters. Vanaf 2012 nam Hay daarnaast, samen met zijn zussen, de mantelzorg voor hun moeder op zich. Hij bleef dit doen tot zij afgelopen jaar overleed. Ten slotte is Hay de kunstenaar achter het kunstwerk in de fietstunnel van Gennep, dat in september 2020 werd onthuld. Van dit kunstwerk konden reproducties worden besteld, waarvan de opbrengst door Hay werd geschonken aan de Hersenstichting.

De heer Jo Martens, Gennep

Jo Martens is vrijwilliger bij de KBO Gennep, Stichting MFC De Goede Herder en de Ouderen Organisatie Gemeente Gennep (OOGG). Bij alle drie deze organisaties houdt Jo, die voor zijn pensioen werkzaam was als financieel administrateur, zich bezig met de financiën. Bovendien was hij betrokken bij de oprichting van zowel Stichting MFC De Goede herder als de OOGG.

De heer Wiel Kaak, Heijen

Wiel Kaak is sinds 1985 lid van watersportclub de Paesplas. Jarenlang was hij in de periode van april tot en met september 5 uur per dag aanwezig als havenmeester. Vanwege zijn leeftijd is hij daar afgelopen zomer mee gestopt. Wel is Wiel nog actief als vrijwilliger bij de Buurtbusvereniging. Hij is chauffeur en brengt wekelijks ouderen, die anders aan huis gekluisterd zijn, van A naar B.

De heer Sil Smits, Ottersum

Sil Smits is fysiotherapeut van beroep en heeft zijn kennis en ervaring de afgelopen jaren veel ingezet voor het lokale verenigingsleven. Zowel bij voetvalvereniging Achates als bij volleybalvereniging Flamingo’s was hij jarenlang vrijwilliger. Sil heeft samen met zijn vrouw Lenie Smits-Jacobs een zoon en dochter en adopteerde daarnaast twee zonen uit Brazilië. Ook namen zij tussen 1997 en 2020 de zorg voor 3 pleegkinderen op zich. In de jaren ’90 was de familie bovendien een gastgezin voor arme Poolse kinderen, om hen 14 dagen een vakantie te geven.

Mevrouw Lenie Smits-Jacobs, Ottersum

Lenie Smits-Jacobs zet zich op diverse fronten in voor de samenleving. Ze is vrijwilliger bij de bibliotheek van Gennep, de schoolbibliotheek van basisschool De Brink, De Wensbus Ottersum, KBO Ottersum, huiskamer De Prost en peuterspeelzaal De Ottertjes. Ook bij de organisaties Unicef, Jantje Beton en het IVN is Lenie als vrijwilliger een bekend gezicht. In het verleden was ze daarnaast vrijwilliger bij voetbalvereniging Achates en volleybalvereniging Flamingo’s. Lenie heeft samen met haar man Sil Smits een zoon en dochter en adopteerde daarnaast twee zonen uit Brazilië. Ook namen zij tussen 1997 en 2020 de zorg voor 3 pleegkinderen op zich. In de jaren ’90 was de familie bovendien een gastgezin voor arme Poolse kinderen, om hen 14 dagen een vakantie te geven.