Wordt er bij de Kroonbeek al gewerkt aan de Lob van Gennep?

De afgelopen weken kreeg het projectteam Lob van Gennep vaker de vraag of de huidige werkzaamheden aan de dijk, ter hoogte van de Kroonbeek, onderdeel zijn van het project. Dat is niet het geval: het project Lob van Gennep zit nog in de verkenningsfase. Pas aan het eind van de verkenning, over meer dan een jaar, vindt besluitvorming plaats. Ten vroegste in 2024 starten de werkzaamheden aan de Lob van Gennep.

Onderdeel van Maaswerken

De dijkversterkingswerkzaamheden aan het dijktraject tussen Milsbeek en Ven-Zelderheide zijn onderdeel van het programma Maaswerken. Er wordt gewerkt op twee locaties: aan de Kleefseweg, langs de N271 ter hoogte van Milsbeek en langs de Bloemenstraat. Op deze locaties voldeed de dijk nog niet aan de waterveiligheidsnorm van 1/250 per jaar, de norm die gold tot 1 januari 2017. De huidige werkzaamheden worden naar verwachting dit jaar afgerond.

Na afronding van deze werkzaamheden voldoet het dijktraject van Mook tot aan de Duitse grens bij Ottersum aan de veiligheidsnorm van 1/250. Na oplevering van het project Lob van Gennep zal het hele gebied straks voldoen aan de nieuwe wettelijke veiligheidsnorm van 1/300.