Wie wordt de nieuwe burgemeester van Gennep?

Na het aftreden van burgemeester Peter de Koning, startte op 14 oktober Willibrord van Beek als waarnemend burgemeester van de gemeente Gennep. De komende maanden gaat de gemeenteraad op zoek naar een opvolger.

Profielschets

De eerste stap in dit proces is het opstellen van een profielschets. Deze geeft zo goed mogelijk weer wat van de nieuwe burgemeester wordt verwacht en wat de nieuwe burgemeester van de gemeente kan verwachten. De fractievoorzitters van de gemeenteraad vinden het belangrijk om hierbij ook inwoners te betrekken.

Enquête 

Tot en met 18 december kunt u via deze enquête aangeven wat u belangrijk vindt voor een nieuwe burgemeester. Welke eigenschappen passen bij de nieuwe burgemeester en waar moet hij of zij zich als eerste op gaan richten? Het is ook mogelijk om een papieren enquête in te vullen bij de receptie van het gemeentekantoor.

Vaststelling profielschets

Mede aan de hand van de uitkomsten van de enquête en inloopavond stellen de fractievoorzitters een concept profielschets op. Dit concept wordt aangeboden aan de gemeenteraad, die tijdens de raadsvergadering van 27 januari 2020 de profielschets vaststelt en aan de gouverneur aanbiedt.

Openstelling vacature en selectie

De minister van Binnenlandse Zaken stelt daarna de vacature open. De gouverneur ontvangt alle sollicitatiebrieven en adviseert de gemeente welke kandidaten het beste voldoen aan de profielschets. De vertrouwenscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf fracties, gaat met deze kandidaten in gesprek en doet een aanbeveling voor twee kandidaten aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt vervolgens zijn voorkeurskandidaat. De aanbeveling van de raad en het advies van de gouverneur worden voorgelegd aan de minister, die de kandidaat ontvangt voor een gesprek.

Benoeming burgemeester

Naar verwachting wordt nog vóór het zomerreces een koninklijk besluit genomen over de benoeming van de nieuwe burgemeester.