Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Wethouder Van Hulsteijn neemt zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan haven Heijen in ontvangst (27-07-2021)

Zojuist nam wethouder Janine van Hulsteijn namens de gemeente diverse zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan haven Heijen in ontvangst. Dit plan doorloopt momenteel de wettelijk voorgeschreven ruimtelijke procedures, voordat het uiteindelijk ter definitieve besluitvorming naar de gemeenteraad gaat.

De afgelopen zes weken konden belanghebbenden hun zienswijze geven op de meest recente versie van deze plannen. Dat zienswijzen persoonlijk in ontvangst worden genomen is natuurlijk geen dagelijkse praktijk, maar het college stelt rondom de plannen van de haven Heijen juist alle participatie vanuit het dorp op prijs. Vandaar dat het vanzelfsprekend was om deze keer een uitzondering te maken en de zienswijzen die Hèjje Mojjer heeft verzameld in ontvangst te nemen. Dit ook omdat het college samen met het bestuur van de dorpsraad Hèjje Mojjer heeft afgesproken een meer constructieve houding naar elkaar in te nemen in het belang van de kern Heijen. De komende periode worden alle zienswijzen bestudeerd voordat het definitieve bestemmingsplan inclusief de reacties op de ontvangen zienswijzen voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.