Werkzaamheden omgeving De Brem in Heijen

Van medio augustus tot medio oktober worden diverse reconstructie- en asfaltwerkzaamheden uitgevoerd in de omgeving van bedrijventerrein De Brem in Heijen.

Schaafsebosweg

Begonnen wordt met de Schaafsebosweg. De bestaande rijbaan wordt in zijn geheel doorgefreesd en opnieuw opgebouwd met twee lagen nieuw asfalt. De rijbaan wordt deels verbreed. Na het asfalteren worden de bermen aangevuld. Tevens worden er drie passeerstroken gecreƫerd en worden de inritten naar de woningen toe aangestraat aan de nieuwe asfalthoogte.

De werkzaamheden vinden plaats van 19 augustus t/m 13 september. Tijdens de werkzaamheden wordt de Schaafsebosweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid, waarbij verkeersregelaars worden ingezet. De woningen blijven, hetzij met enige hinder, bereikbaar. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt er op 28, 29 en 30 augustus geasfalteerd. Op deze dagen zijn de woningen alleen te voet bereikbaar (via de berm).

T-splitsing Langeven/Burchtweg

Op de T-splitsing wordt een verhoogd drempelplateau aangebracht van asfalt. De berm in de bochten wordt verstevigd met beton. De werkzaamheden vinden plaats in week 36 (2 t/m 6 september). Tijdens de werkzaamheden is de T-splitsing afgesloten. Er is geen omleiding. De aanliggende woningen blijven bereikbaar. Houd wel rekening met enige overlast en extra reistijd.

Kruisingsvlak Brem/Langeven

De kruising wordt verhoogd aangebracht. In de kruising komen middengeleiders. De rijbaan wordt aangebracht in bruin asfalt, de fietsstroken in rood asfalt. De berm in de bochten wordt verstevigd met beton. De werkzaamheden vinden plaats in week 36 t/m week 38 (2 t/m 20 september). Tijdens de werkzaamheden is de kruising afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid en begeleid door verkeersregelaars. In de berm langs de kruising worden rijplaten gelegd, zodat voor de aanwonenden de verbinding Brem/Langeven bereikbaar blijft. Houd wel rekening met enige overlast en extra reistijd.