Werkzaamheden Melkstraatje

Op 3 juni starten de werkzaamheden voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen aan het Melkstraatje. Daarbij wordt ook het speeltuintje aangepast. De werkzaamheden zullen naar verwachting drie weken duren. Tijdens de uitvoeringsperiode is het parkeerterrein alleen toegankelijk vanuit de Genneperhuisweg. Toegang vanuit de Maaskempweg zal tijdelijk worden gestremd. Het verkeer wordt omgeleid via de Maaskempweg naar de Genneperhuisweg.  In verband met de veiligheid is het speeltuintje in deze periode niet toegankelijk. Om de werkzaamheden zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, vragen wij uw medewerking door de afzettingen intact te laten en kinderen tijdens de werkzaamheden op afstand te houden.

Parkeerfonds

De extra parkeervakken komen voort uit bijdragen aan het Parkeerfonds. Bij bouwprojecten hebben bedrijven en particulieren de verplichting parkeerplaatsen aan te leggen of een bijdrage te storten in het Parkeerfonds. Met de bijdragen van een aantal jaren worden nu twintig extra parkeervakken aangelegd. Zo beperken we overlast door werkzaamheden en besparen we op de kosten.