Werkzaamheden Melkstraatje

geparkeerde auto's Melkstraatje

In het voorjaar wordt het aantal parkeerplaatsen in het centrum van Gennep uitgebreid met twintig parkeervakken aan het Melkstraatje. Hiervoor worden eerst vier bomen verplant. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is de stroom van de openbare verlichting aan het Melkstraatje afgekoppeld. Dat betekent dat het Melkstraatje de komende tijd niet verlicht is tussen zonsondergang en zonsopgang.

Parkeerfonds

De extra parkeervakken komen voort uit bijdragen aan het Parkeerfonds. Bij bouwprojecten hebben bedrijven en particulieren de verplichting parkeerplaatsen aan te leggen of een bijdrage te storten in het Parkeerfonds. Met de bijdragen van een aantal jaren worden nu twintig extra parkeervakken aangelegd. Zo beperken we overlast door werkzaamheden en besparen we op de kosten. De extra parkeervakken zullen medio juni klaar zijn voor gebruik. Daarna zal de openbare verlichting weer branden.