Werkzaamheden Hoofdstraat Heijen

Op 22 juli is gestart met de werkzaamheden aan de Hoofdstraat in Heijen. Zowel het fietspad als de rijbaan, vanuit de bebouwde kom tot aan de N271, wordt heringericht.

Het werk wordt in drie verschillende fases  uitgevoerd. In fase 1 en 2 wordt het nieuwe fietspad gerealiseerd, zodat deze op 19 augustus, het einde van de schoolvakantie, weer toegankelijk is voor fietsverkeer. In de tussentijd kan gebruikgemaakt worden van het oude fietspad aan de overkant, dat tijdelijk dient als dubbelzijdig fiets- en voetpad. Aansluitend wordt fase 3 uitgevoerd. Tijdens deze laatste fase worden de voormalige fietspaden opgebroken en wordt de rijbaan opnieuw ingericht. De woningen blijven te allen tijde bereikbaar. De werkzaamheden zullen naar verwachting duren tot vrijdag 4 oktober 2019.