Werkzaamheden fietspad Weverpark

Op maandag 25 maart 2019 start Gebra Infra BV met de uitvoering voor de aanleg van het fietspad door het Weverpark. De werkzaamheden bestaan uit grondwerkzaamheden, het verleggen van kabels en leidingen, het (her)bestraten van het gebied dat grenst aan de noordzijde van het Weverpark en het aanbrengen van een fietspad vanaf de Kleermakersgroes naar de Brabantweg. Waar nodig worden passende (verkeers)maatregelen getroffen om de overlast te beperken. Omwonenden en omliggende bedrijven worden hierover door de aannemer ge├»nformeerd.

Invulling Weverpark

In verband met de aanleg van de fietstunnel onder de Weverrotonde, wordt eerst gestart met de aanleg van het fietspad door het Weverpark. Tijdens de aanleg van de fietstunnel dient dit fietspad ook als omleidingsroute. Nadat het fietspad is aangelegd, gaat de gemeente verder in overleg met omwonenden over de verdere invulling van het park, zoals speelmogelijkheden en bankjes. In het najaar van 2019 is met de aanplant van bomen en struiken het Weverpark voltooid.