Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Webversie Omgevingsvisie

Sinds dinsdag 7 januari staat op de pagina Omgevingsvisie ook een webversie van de Omgevingsvisie Gennep . De gemeenteraad heeft de visie vastgesteld op 23 september 2019. Met de webversie kunnen belangstellenden eenvoudig door de visie bladeren op zoek naar de voor hen relevante informatie.

In de Omgevingsvisie beschrijft de gemeente Gennep de visie op de fysieke leefomgeving voor de komende 10 tot 15 jaar. De Omgevingsvisie is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. De gemeente ziet deze samenwerking als de start van een proces waarin inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en gemeente samen blijven optrekken om de fysieke leefomgeving van de gemeente Gennep verder vorm te geven.

Inwoners en bedrijven nemen steeds meer zelf het initiatief om vraagstukken op te pakken. De rol van de gemeente verschuift daarbij naar stimuleren en faciliteren. Om goed in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen, stelt de gemeente een nieuwe, integrale Omgevingsvisie op. Deze Omgevingsvisie is de verplichte opvolger van de bestaande Structuurvisie en loopt vooruit op de nieuwe Omgevingswet vanaf 2021.