Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Waterschap en gemeente Gennep aan de slag met Tielebeek

De gemeente Gennep en Waterschap Limburg gaan samen aan de slag met de Tielebeek. Daarvoor hebben burgemeester Willibrord van Beek en waterschapsbestuurder Arnold Jansen maandag 23 maart een samenwerkingsovereenkomst getekend op 1,5 meter afstand van elkaar. De werkzaamheden vinden dit en volgend jaar plaats. Na oplevering van het project is het bekensysteem klimaatbestendig en duurzaam.

Meanderen

In die periode wordt de Tielebeek opnieuw ingericht, zodat de beek weer gaat meanderen. Daarnaast wordt de bestaande riooloverstort aan de Rozenbroek in Milsbeek aangepast. De Tielebeek voldoet op dit moment nog niet aan de functie van Natuurbeek en de Kaderrichtlijn Water. Dat is de Europese richtlijn voor waterkwaliteit. Ook de overstort van het gemeentelijk rioolstelsel voldoet daar niet aan.

Kijk voor meer informatie over het project en de werkzaamheden op de website van Waterschap Limburg