Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Voortgang bouw Kind Expertise Centrum (27-10-2020)

In september is gestart met de bouw van het Kind Expertise Centrum (KEC) in Gennep. Voor de voortgang van de bouw is het helaas nodig om enkele bomen te kappen. Het gaat om 2 wilgen, 2 berken en 1 populier tussen Pica Mare en het toekomstige KEC.

Voor een optimale ligging van de hoofdingang is het ontwerp een fractie gedraaid. In het aangepaste ontwerp komen de betreffende bomen te dicht op het gebouw te staan of vangen ze teveel wind. Voor de veiligheid is het dus belangrijk om deze bomen te kappen. Hiervoor is geen vergunning nodig.

Compensatie door extra bomen

De bomenkap wordt ruim gecompenseerd in de aanleg van de buitenruimte van het KEC. Dit vinden we erg belangrijk en we hebben grote ambities om de komende jaren in de hele gemeente veel bomen bij te planten. Het KEC wordt straks omgeven door een parkachtige groene omgeving. Het ontwerp hiervoor is, in samenspraak met buurtbewoners, scholen en andere betrokkenen, in volle gang.

Volgens planning kan het KEC met ingang van het schooljaar 2021/2022 in gebruik worden genomen door de basisscholen Maria Goretti, Elckerlyc, De Piramide, SO-VSO Mikado en Spring Kinderopvang.