Voorjaarsnota 2019

Het college van B&W van gemeente Gennep heeft de Voorjaarsnota 2019 vastgesteld. Dit document loopt vooruit op de nieuwe begroting, die in het najaar verschijnt. Uitgangspunt voor de Voorjaarsnota is het collegeprogramma ‘Volle kracht vooruit!’.

Geld voor diverse onderwerpen

Het college reserveert in de Voorjaarsnota onder andere geld voor aanpassingen aan de Zwarteweg in Milsbeek en voor onderzoek naar een verbindingsweg tussen de Ringbaan en de N271. Ook is geld opgenomen voor het opknappen van de begraafplaats in Gennep en voor activiteiten rond de herdenking van 75 jaar bevrijding. Daarnaast houdt het college rekening met een extra bedrag voor de Veiligheidsregio Limburg Noord. Dat is nodig om de inzet van de brandweer ook in de toekomst te kunnen garanderen.

Stijgende kosten jeugdzorg

De gemeente heeft nog altijd een stevige financiële basis. Maar voor de komende jaren verwachten we wel een tekort. Dat komt vooral door de stijgende kosten voor de jeugdzorg. Dit is niet typisch Genneps, alle gemeenten in het land hebben hiermee te maken. Het Rijk heeft de gemeenten extra geld beloofd. We weten nog niet of dit genoeg zal zijn om de verwachte hoge kosten op te vangen.
In het najaar wil het college een begroting voorleggen aan de raad, waarin voor de komende jaren geen tekorten worden verwacht. Het college streeft ernaar de lokale lasten voor de inwoners niet te verhogen.

Raad besluit

De gemeenteraad heeft het laatste woord over de Voorjaarsnota. Tijdens de raadsvergadering van maandag 1 juli a.s. staat dit onderwerp op de agenda. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het oude stadhuis. Belangstellenden zijn van harte welkom.