Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Voorbereiding verkeersmaatregelen Zwarteweg Milsbeek

Door het nemen van een aantal maatregelen aan de Zwarteweg en de aanleg van de Verbindingsweg vergroten we de verkeersveiligheid in Milsbeek.

Van dinsdag 7 april tot en met donderdag 9 april wordt er een verhardings- en bodemonderzoek uitgevoerd op de rijbaan, fietspaden en bermen langs de Zwarteweg. Volgens planning starten in juni de onderstaande werkzaamheden:

  • Zwarteweg buiten bebouwde kom: omvormen van de weg van 80 naar 60 km p/u weg.
  • Zwarteweg binnen bebouwde kom: maatregelen die bijdragen tot het verhogen van de veiligheid voor fietsers en voetgangers. De maximum snelheid blijft 50 km p/u.

Ga voor meer informatie naar de pagina over de Zwarteweg.