Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Videopresentatie verkeersmaatregelen Zwarteweg

In het derde kwartaal van dit jaar starten de werkzaamheden aan de Zwarteweg buiten de bebouwde kom van Milsbeek. Met een videopresentatie lichten we de aanpassingen aan de weg toe. Dit is in plaats van een inloopbijeenkomst, omdat dat vanwege de RIVM-maatregelen niet mogelijk is.

In de presentatie lichten we de maatregelen toe, die we nemen op een aantal plekken aan de Zwarteweg. Hierbij gaat het om de komgrens, de sportvelden, Verloren Land en De Diepen. De presentatie kunt u zien op de pagina Zwarteweg. Wilt u reageren op de presentatie? Dat kan via de link op de webpagina.