Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Videopresentatie verkeersmaatregelen Zwarteweg

In het derde kwartaal van dit jaar starten de werkzaamheden aan de Zwarteweg buiten de bebouwde kom van Milsbeek. Met een videopresentatie lichten we de aanpassingen aan de weg toe. Dit, omdat er vanwege de RIVM-maatregelen geen inloopbijeenkomst mogelijk is.

In de presentatie komen ook de maatregelen aan bod, die we nemen op een aantal plekken aan de Zwarteweg. Hierbij gaat het om de komgrens, de sportvelden, Verloren Land en De Diepen. De presentatie is te bekijken op de pagina van de Zwarteweg. Reageren op de presentatie kan via een link op de webpagina.