Vertrek burgemeester

Het vertrek van Peter de Koning, inmiddels oud-burgemeester van gemeente Gennep, heeft veel stof doen opwaaien. Als wethouders hebben wij noch naar de inwoners, noch naar de media nadere uitleg gegeven over onze beweegredenen om naar de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad te stappen. Wij begrijpen heel goed dat dit vragen oproept.
Echter, bij het beƫindigen van de benoeming van de heer De Koning hebben beide partijen - zoals overigens gebruikelijk bij overeenkomsten die personen aangaan - schriftelijk met elkaar afgesproken hierover niet naar buiten te treden. Van onze kant willen wij ons aan deze afspraak houden. Hoe moeilijk ons dat ook valt.

Zoals we eerder hebben gezegd, was onze gang naar de vertrouwenscommissie geen gemakkelijke. Hier is een proces aan vooraf gegaan, waarin de verhoudingen binnen het college steeds meer onder druk kwamen te staan.
In de media wordt nu door de heer De Koning een eenzijdig beeld geschetst - gebaseerd op zijn interpretatie van de werkelijkheid - alsof er niets aan de hand was. Wij nemen daar uitdrukkelijk afstand van.
Wij betreuren het dat door deze beeldvorming de gemeente en iedereen die zich hiervoor inzet schade hebben opgelopen. Graag richten wij onze energie weer ten volle op de toekomst van de gemeente Gennep en haar inwoners.

Janine van Hulsteijn, Peter Lucassen en Rob Peperzak,
Wethouders van gemeente Gennep