Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Verscherpte maatregelen ten opzichte van noodverordening 3 april

Voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten, heeft op vrijdag 10 april 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze verordening zijn aanvullende, verscherpte maatregelen opgenomen ten opzichte van de noodverordening van 3 april.

Organisaties, waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend, zoals een kapperszaak, mogen geopend zijn voor het verkopen van producten. Zolang het contactberoep niet wordt uitgeoefend en er 1,5 meter afstand gehouden wordt, is men niet in overtreding.

Volgens de oude noodverordening moesten huishoudens 1,5 m afstand houden en mochten zij niet samenzijn met drie of meer personen. Gezinnen die op een gezamenlijk adres wonen, waren hiervan al uitgezonderd.

In de nieuwe noodverordening zijn ook overige personen die op hetzelfde adres wonen uitgezonderd, voor zover zij in de woning verblijven. Dit geldt bijvoorbeeld voor studenten, arbeidsmigranten en andere samenlevingsvormen.