Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Vernieuwd bermbeheer in de gemeente (16-02-2021)

Gemeente Gennep werkt de komende 6 jaar samen met idverde aan het vernieuwde bermbeheer in de gemeente. Samen gaan we het bermbeheer zo vormgeven, dat we een belangrijke bijdrage leveren aan de 17 Global Goals.

De Global Goals gaan onder andere over biodiversiteit en duurzaamheid. Met het bermbeheer zetten we in op het herstel van lokale flora en fauna en het aanleggen van ecologische verbindingszones. Daarmee leveren we een maximale bijdrage aan het herstel van ecoystemen en biodiversiteit. Ook proberen we een goede balans te vinden tussen verkeersveiligheid en duurzaamheid met ons ecologisch bermbeheer.

Global Goals

Gemeente Gennep is een Global Goals-gemeente en wil graag een bijdrage leveren aan een betere wereld in 2030. We proberen de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen doelen zoveel mogelijk toe te passen in het gemeentelijk beleid. Meer informatie over de Global Goals vindt u op www.gennep.nl/globalgoals.