Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Verlenging periode zienswijze Lob van Gennep

Eerder is bekend gemaakt dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Lob van Gennep tot en met 24 maart ter inzage ligt en u een zienswijze kunt indienen. Door de maatregelen tegen het coronavirus worden de mogelijkheden voor onderling overleg beperkt en daarom wordt de periode voor het indienen van een zienswijze verlengd. Zienswijzen die tot en met 21 april 2020 worden ingediend, worden in behandeling genomen. 

Inzien NRD

De NRD en overige informatie kunt u nog steeds digitaal inzien op de website van Lob van Gennep of op de website Platform Participatie. De NRD ligt tot en met 21 april 2020 ter inzage op de locaties die op deze websites zijn genoemd. Kunt u door de nieuwe maatregelen de locatie niet bezoeken? Neem dan contact op met de Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat via het telefoonnummer 070 456 89 99. Ook voor een mondelinge zienswijze of voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de Directie Participatie.