Uw gegevens in de basisregistratie personen

twee handen houden tablet vast

In de basisregistratie personen (BRP), de officiƫle naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, staan persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Gennep. Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen.

Deze gegevens worden veelal automatisch doorgegeven aan de overheid en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op de informatie uit de BRP. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Geheimhouding

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de BRP aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. In dat geval vraagt de gemeente eerst om uw mening. U kunt deze verstrekkingsbeperking aanvragen voor uzelf en uw minderjarige kinderen. Dit kan eenvoudig met uw Digid via www.gennep.nl.

Inzien gegevens

U kunt uw gegevens inzien door met uw DigiD in te loggen op www.mijn.overheid.nl. Zijn uw gegevens niet correct of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum via 0485-494141.