Uitvoering beheer bosranden

Binnenkort wordt gestart met het uitvoeren van het beheer van de houtopstanden in de Eksterstraat, Korhoenstraat, Arendstraat en Picardie in Gennep en het bosje bij de Ringeloor in Milsbeek. Het beheer moet zorgen voor afwisselende en gezonde bosjes waar veilig gewandeld kan worden.

Op zaterdag 18 januari vonden excursies plaats met aanwonenden en betrokkenen om de maatregelen van het beheer van de bosranden toe te lichten. Vervolgens zijn de bomen die gekapt of gesnoeid moeten worden gemarkeerd.

Positieve bijdragen

Door bomen weg te halen krijgen andere bomen, planten en struiken meer ruimte om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast worden bomen boven paden, straten en tuinen gesnoeid om deze locaties zo veilig mogelijk te maken voor aanwonenden en recreanten. Met de beheermaatregelen wordt een positieve bijdrage geleverd aan de biodiversiteit waarmee meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aangetrokken worden.

Werkzaamheden

De maatregelen worden uitgevoerd door gespecialiseerde lokale groenaannemers. In verband met de veiligheid kunnen wegen en paden tijdelijk afgesloten zijn tijdens de werkzaamheden. Wegen en paden worden, indien nodig, na de werkzaamheden hersteld. Op bepaalde locaties worden tijdelijk hout en houtsnippers opgeslagen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor 15 maart afgerond.

Heeft u vragen of opmerkingen tijdens de uitvoering van deze beheermaatregelen? Neem dan contact op met Borgman Beheer Advies (Jeroen Oorschot, tel. 0317-769045) of met de gemeente (Bart Sanders, tel. 0485-494141).