Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Uitbreiding haven Heijen: stand van zaken (22-12-2020)

Initiatiefnemers AVG en Teunesen Zand en Grint hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de plannen voor de uitbreiding van de haven in Heijen. Momenteel werken zij hun plannen verder uit en zijn zij in gesprek met belanghebbenden in de directe omgeving. 

Naar verwachting dienen initiatiefnemers in het eerste kwartaal van 2021 hun uitgewerkte plannen bij de gemeente en de andere overheden in. Na de toetsing van de rapporten neemt het college een besluit over het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage. De actuele planning en alle informatie over het project vindt u op www.gennep.nl/havenheijen.