Toekomst Maasheggen: denkt u mee?

Het netwerk van Maasheggen vormt het oudste cultuurlandschap van Nederland. Als men het over de Maasheggen heeft, dan bedoelt men meestal de Maasheggen aan de Brabantse zijde van de Maas welke in 2018 zijn benoemd tot Unesco biosfeergebied.

Oorspronkelijk vormde de Maas het middelpunt van het Maasheggengebied en was aan de Limburgse zijde ook een fijnmazig netwerk van heggen aanwezig. Het is echter slecht gesteld met de Limburgse Maasheggen. Vele heggen zijn verdwenen en de kwaliteit van de heggen is vaak slecht. Om het Limburgse Maasheggenlandschap in stand te houden en te herstellen, hebben de gemeenten Bergen en Gennep de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) gevraagd hiervoor een visie op te stellen.

Inspiratieavond

Op woensdag 25 september 2019 organiseert de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) in opdracht van de gemeenten Gennep en Bergen een inspiratieavond over het Maasheggenlandschap. Graag nodigen wij u uit om mee te denken over de toekomst van het Limburgse Maasheggengebied. Tezamen met het onderzoek dat VNC heeft verricht en uw inbreng, willen we komen tot een breed gedragen toekomstplan om het heggenlandschap te herstellen. De avond vindt plaats van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur in zaal Pica Mare, Picardie 36 in Gennep. Inloop vanaf 19.15 uur, aanmelden is niet nodig.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Gertjan Sengers van VNC via gsengers@nederlandscultuurlandschap.nl. U bent van harte welkom op 25 september!